Audyt energetyczny budynku, zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej, to opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.To dokument zawierający analizę zużycia energii w danym budynku oraz określający propozycje poprawy tego stanu. Kluczowym elementem audytu energetycznego jest obliczenie zapotrzebowania na energię i moc w obecnym stanie budynku oraz po wykonaniu proponowanych prac modernizacyjnych. Głównym celem audytu energetycznego jest poprawa charakterystyki energetycznej danego budynku, prowadząca do zmniejszenia rachunków za energię cieplną, ogrzanie ciepłej wody użytkowej, wentylacji czy klimatyzacji, i w efekcie – zmniejszyć koszty utrzymania obiektu.Audyt obejmuje wszystkie elementy, instalacje i urządzenia w budynkach związane z zużyciem energii i w efekcie wskazuje optymalne rozwiązania, zarówno z punktu widzenia kosztów realizacji oraz oszczędności energii.

Korzyści z audytu energetycznego:

otrzymanie informacji o stanie energetycznym budynku
możliwość ubiegania się o dofi nansowanie np. w programie Czyste Powietrze
zwiększenie świadomości w zakresie realnego zapotrzebowania oraz poprawy efektywności energetycznej budynku. 
O firmie | Świadectwa energetyczne | Audyt energetyczny | Ocena energetyczna

Zdjęcia kamerą termowizyjną | Nasze realizacje | Projekty POŚ, szamb, operaty | Kontakt