W zakresie oferty projektowej oferujemy Państwu wykonanie:

projektu technicznego, budowlanego przydomowej oczyszczalni ścieków w wersji papierowej, elektronicznej, tj.:
- projektu do pozwolenia na budowę
- projektu zamiennego
- projektu do zgłoszenia,

wizji lokalnej w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania dokumentacji,
badań geologicznych (odwiertów) wraz z opinią o możliwościach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w danej lokalizacji,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
przedmiaru robót,
kosztorysu inwestorskiego,
projektu zbiorników szambowych (szamb),
operatów wodnoprawnych.
   
 

 
O firmie | Świadectwa energetyczne | Audyt energetyczny | Ocena energetyczna

Zdjęcia kamerą termowizyjną | Nasze realizacje | Projekty POŚ, szamb, operaty | Kontakt