To dokument określający klasę energetyczną budynku już na etapie jego projektowania. Jest on niezbędny do otrzymania pozwolenia na budowę lub rozbudowę i powinien być dołączony do projektu budowlanego. Projektowana charakterystyka energetyczna ma na celu wykazanie, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania spełniają wymagania odnośnie energooszczędności projektowanych urządzeń i instalacji, a także odpowiedniej izolacyjności przegród budowlanych.

Projektową charakterystykę energetyczną sporządza się dla całego budynku lub jego części w przypadku, gdy tylko część budynku podlega przebudowie i do niej ograniczony został projekt budowlany.

 

  
O firmie | Świadectwa energetyczne | Audyt energetyczny | Ocena energetyczna

Zdjęcia kamerą termowizyjną | Nasze realizacje | Projekty POŚ, szamb, operaty | Kontakt