Świadectwo energetyczne budynku to dokument informujący o jakości energetycznej budynków (efektywności energetycznej budynków), czyli o ich zapotrzebowaniu na energię potrzebną do: ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody, a także klimatyzacji i oświetlenia.

Od 28 kwietnia 2023 roku, weszła w życie nowelizacja dotychczasowej ustawy z dnia 7.10.2022 roku, ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i Prawa budowlanego.


Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest wymagane dla:

nowych budynków przy ich odbiorze (do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie);
istniejących budynków, świadectwo energetyczne przy planowanej sprzedaży lub wynajmie (gdy przedmiotem umowy sprzedaży lub najmu jest budynek lub dla lokal, brak załącznika w postaci świadectwa może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy w innym trybie niż przewiduje to umowa).

W przypadku braku świadectwa charakterystyki energetycznej przy transakcji sprzedaży lub wynajmu budynku/lokalu grozi grzywna - nawet do 5 tys. zł.

Nowe świadectwo energetyczne jest konieczne po dokonaniu remontu, mającego wpływ na wielkość zużycia energii w budynku/lokalu, np. przy wymianie okien czy zmianie źródła ciepła.

Kopię dokumentu umieszcza się w widocznym miejscu - dotyczy to budynków o powierzchni użytkowej powyżej 500 M2, w którym świadczone są usługi dla ludności.

Świadectwo należy sporządzić dla budynku którego powierzchnia użytkowa zajmowana przez organ wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organ administracji publicznej przekracza 250 M2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów.

Dodatkowo w ogłoszeniu lub reklamie dotyczącej sprzedaży lub najmu budynku lub jego części należy podać: wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną, udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową i jednostkową wielkość emisji CO2.

Wykaz świadectw charakterystyki energetycznej i listę uprawnionych do ich wystawienia można sprawdzić na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest wydawane na okres 10 lat.

Ne wykonujemy świadectw charakterystyki energetycznej budynków przez „internet/zdalnie”. 
O firmie | Świadectwa energetyczne | Audyt energetyczny | Ocena energetyczna

Zdjęcia kamerą termowizyjną | Nasze realizacje | Projekty POŚ, szamb, operaty | Kontakt